januari 2022

Årets första boktips
2022-01-26

Det kommer handla om hjärta, och om hjärta med smärta. Men det är inte två romantiska böcker om olycklig kärlek. Lyssna på Pia Lena Krischél som berättar om ”Halva Malmö består av killar som dumpat mig” och om boken som kort och gott heter ”Hjärtat”.

Lyssna på inslaget: Årets första boktips

Ny myndighet bevakar mänskliga rättigheter
2022-01-26

MR Institutet är på platsSen första januari finns det en ny myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter som ska bevaka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna följs i Sverige. Människorättsjuristen Annika Jyrwall Åkerberg tar plats i den nya styrelsen, hon har själv en synnedsättning

Lyssna på inslaget: Ny myndighet bevakar mänskliga rättigheter

Ett porträtt av Lena Falck
2022-01-26

Lena Falck, en tuff och klok kvinna med dövblindhet som Åsa Kjellman Erici intervjuat.

Lyssna på inslaget: Ett porträtt av Lena Falck

Telegram
2022-01-26

Remiss om tydligare regler för elsparkcyklar
Regeringen går nu Synskadades Riksförbund tillmötes i frågan om hårdare krav på felparkerade elsparkcyklar. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har skickat ut en remiss som gäller förbud att parkera på gång- och cykelbana. Det här är en fråga som SRF synskadades riksförbund tidigare pekat på som viktig för att öka tillgängligheten för synskadade i stadsmiljön.

Lyssna på inslaget: Telegram

Nordens Paris
2022-01-19
Lyssna på inslaget: Nordens Paris

Tillgänglighetsdirektivet blir lag
2022-01-19

Från 2025 börjar Tillgänglighetsdirektivet att gälla i hela EU. Det kommer att leda till den första lagstiftningen i Sverige som ställer tillgänglighetskrav på kommersiella produkter och tjänster, bl.a. kommer det gälla E-böcker men däremot inte talböcker. Vi träffar företrädare för MTM myndigheten för tillgängliga medier.

Lyssna på inslaget: Tillgänglighetsdirektivet blir lag

Nya lagar
2022-01-19

Vi berättar om några nya lagar om har trätt i kraft. B.l.a om högt bostadstillägg.

Lyssna på inslaget: Nya lagar