oktober 2021

Telegram
2021-10-29

Bl.a. om rapporten Svenskarna och internet 2021 som visar på stort digitalt utanförskap bland äldre personer, om en inkluderande innovationstävling och om ett forskningsinitiativ om syntolkning.

Lyssna på inslaget: Telegram

Kritik ger guldpris
2021-10-29

Funktionshinderaktivisten Finn Hellman har vunnit läsguldet som årligen delas ut av MTM, myndigheten för tillgängliga medier. Trots att han genom åren varit en av deras skarpaste kritiker får han deras finaste utmärkelse. Priset ges till personer eller organisationer som skapar möjlighet för personer med syn- eller läsnedsättning att få läsa på sina egna villkor

Lyssna på inslaget: Kritik ger guldpris

Jo, fler synskadade nekas färdtjänst!
2021-10-29

Det här hävdar Anna Quarnström förbundsjurist SRF men region säger det motsatta. Ord står mot ord och i dagsläget finns det ingen statistik att tillgå. Hör henne argumentera och föra fram fall hon anser bevisar riktigheten i SRFs påstående.

Lyssna på inslaget: Jo, fler synskadade nekas färdtjänst!

Offentlig service måste funka för alla
2021-10-29

Företaget Funka har undersökt hur offentliga aktörers webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Resultatet visar att 20 % av befolkningen utestängs från offentliga webbplatser på grund av någon funktionsnedsättning.
Vd:n Jan Lundin berättar om Inkluderingsbarometern.

Lyssna på inslaget: Offentlig service måste funka för alla

TV-tips
2021-10-13

Både drama, nöje och dubbning på svenska. Vår TV-tipsare Pia-Lena Krischél har laddat för höstmys framför skärmarna. På listan står ny underhållning med Babben Larsson (foto: Karl Nordlund, SVT).

Lyssna på inslaget: TV-tips

Malmö med fingertopparna
2021-10-13

Hur skulle det vara om man kunde hålla Turning Torso, Sveriges högsta höghus i händerna? Ja det kan man på en utställning om Malmös ikoniska byggnader som modeller. Det är en demokratisk rättighet att kunna få en uppfattning om den stad man lever i även om man inte kan se, tycker Johanna Hesselman tillgänglighetsrådgivare.

Lyssna på inslaget: Malmö med fingertopparna

Den vita käppen på Tiktok
2021-10-13

Fredag den 15 oktober är det Vita Käppens dag. Fatmir Seremeti kallar den både vit käpp och blindkäpp och tycker att det viktiga är att människor vet vad den används till. I videos på nätet svarar han på många frågor som tittare har. Vi hör honom också berätta om sina egna första upplevelser när han använde käppen.

Lyssna på inslaget: Den vita käppen på Tiktok

Telegram
2021-10-13

Om regeringens strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken och om att Myndigheten för tillgängliga medier är delaktig i det nya permanenta läsrådet inom Kulturrådet.

Lyssna på inslaget: Telegram

Unga med funktionsnedsättning mår sämre
2021-10-06

I en rapport från specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM om den psykiska hälsan hos barn och elever med funktionsnedsättning framkommer att den gruppen mår generellt sämre än andra barn. Men det finns också stora kunskapsluckor.

Lyssna på inslaget: Unga med funktionsnedsättning mår sämre

Telegram
2021-10-06

Bl.a. om att samplaneringen av färdtjänst och sjukresor är fortsatt borttagen, om allt färre personer med synnedsättning har rätt till ledsagning, och om forskning om sjukdomen leber congenital amaurosis (LCA).

Lyssna på inslaget: Telegram

Sidor