Nyheter

Insändaravdelningen

Bergliot Bengs skulle på utflykt till Blockhusudden, men kom aldrig fram.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Bildligt talat om nya regeringen

Hur ser den nya regeringen ut egentligen?
Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Biståndsprojektet i Sarajevo gör skillnad

Fyra personer från Sarajevoprojektet poserar utanför SRF Stockholms och Gotlands läns kansli.

SRF-distriktets biståndsprojekt i Sarajevo bidrar till att ge människor jobb och går nu in i en ny fas av aktivt påverkansarbete gentemot myndigheter. Det berättade den delegation från Sarajevo som besökte Stockholm i veckan.

Amna Alisbahitch har varit medlem i Synskadades länsförbund i Sarajevo i 25 år och var ordförande mellan 2006 och 2011. Hon är nu aktiv i det biståndsprojekt som SRF-distriktet driver i Sarajevo sedan slutet av 90-talet.

- Ungefär 15 års samarbete med SRF har resulterat i många viktiga förändringar för personer med synnedsättning i Sarajevo, men också över hela Bosnien- Herzegovina, säger hon.

Biståndsprojektet var från början inriktat på återuppbyggnad men har senare kommit att handla om utbildning i framför allt engelska och datorkunskap. Det lönebidragssystem som införts i Bosnien ger vissa möjligheter till jobb för personer med synskada.

- Kunskapen som det här projektet ger i datorkunskap och engelska är kunskaper som människor behöver för att få dessa jobb, säger Amna Alisbahitch, och tillägger:

- Fler och fler människor får en anställning. Processen är inte enkel, men positiva förändringar håller på att ske.

De senaste två åren har biståndsprojektet alltmer handlat om intressepolitiskt påverkansarbete. Kurser har hållits i hur man påverkar, driver kampanjer och projekt, och samlar in pengar.

- Viktigt är också att dokumentera det organisationen lärt sig, så att kunskapen inte går förlorad och går att sprida till andra synskadeorganisationer i Bosnien, säger Amna Alisbahitch.

Det stora målet för Synskadades länsförbund i Sarajevo just nu är att påverka myndigheterna och påminna om att Bosnien har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Reporter: Johan Rosengren

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Årets litteraturpristagare

Äldre man med bakåtkammat gråvitt hår och fast blick.

Årets Nobelpristagare i litteratur - hur ser han ut och finns hans böcker på Daisy och punkt?

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Välbesökt Medlemsforum

Veronica Tundell samtalar med ljudboksläsaren Barbro Lindell

Förra lördagen höll SRF-distriktet sitt årliga medlemsforum med ett varierat program av föreläsningar, försäljning och barnaktiviteter.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Röster från Synmässan

Människor runt bord fyllda med hjälpmedel

Nio hjälpmedelsföretag turnerar med sin mässa runt Sverige för att visa sina produkter och för att lyssna på brukare. Förra veckan kom de till Stockholm.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Funkisförmedlingen - en ny väg till arbete

Pia Hammargren har ljust hår och en rak lugg.

Funkisförmedlingen, en ny alternativ arbetsförmedling, ska hjälpa personer med funktionsnedsättning ut i arbete. Det börjar i växa i Växjö.

När metoden har testats i Växjö finns det planer på att sprida verksamheten till flera nya orter. Pia Hammargren, projektledare, anser att det speciella med projektet är kompetensen i att verksamheten utförs av personer med funktionsvariation.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Dövblinda fotografer ställer ut

Om en månad invigs utställningen på Stadsmuseet där dövblinda fotografer visar upp bilder som är kännbara.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Att fotografera utan att se

Vi följer med dövblinde fotografen Rolf Eriksson.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Taktilt foto

Ny teknik gör fotografier kännbara.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Sidor