Mer stöd för äldre elever

De tre pedagogerna Britt-Marie Kekonius, Maria Fällman och Simon Alvring

Nu finns tillgång till extra stöd för elever som går i gymnasiet. En grupp pedagoger med elevernas bästa i fokus arbetar både förebyggande och stöttar med datorhjälpmedel och pedagogik under utbildningen.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Psykologen om synförlust

Många blir deprimerade när synen försämras eller försvinner. Mycket aktivitet och mindre prat är vägen ut, säger Sara Henrysson Eidvall, legitimerad psykolog (på bilden).

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Möt kyrkomusikern Anna Nord

Närbild på orgelpipor

Att spela efter punktskriftsnoter är en utmaning. Kyrkomusikern Anna Nord berättar hur det går till.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Genombrott i förhandlingarna

Nu har ett stort steg tagits mot möjligheten att låna tillgängliga böcker över nationsgränserna. Efter långdragna förhandlingar enades till slut länderna i EU. Max Andersson (MP) spelade en central roll.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Nya mål för funktionshinderpolitiken

Regeringen presenterar en ny funktionshinderstrategi, utan skarpa förslag. På bilden ser vi statsrådet Åsa Regnér, ansvarig för funktionshinderfrågorna i regeringen. Foto: Kristian Pohl

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Westerberg kritisk mot tillämpningen av LSS

Bengt Westerberg var socialminister när LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, antogs. Som ansvarig för lagen är han mycket kritisk mot hur den tillämpas idag.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Självständig i köket

Tips och inspiration kan ge mod att bli självständig i köket. Vi var med på en folkhögskolekurs. På bilden ser vi kursledaren och synpedagogen Jenny Lindelöw och några av kursdeltagarna.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Stockholm blommar

Det blommar i Stockholm! Landskapsarkitekten Sanna Eriksson berättar hur det ser ut.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Att göra målningar tillgängliga

Färgsprakande målning av sovrum.

Vi träffar Ann Blokland, ansvarig för den pedagogiska delen av van Gogh-museet i Amsterdam, och en av personerna bakom museets ambitiösa satsning på tillgänglighet.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Flexjobb

Nu tillsätter regeringen en utredning om flexjobb, en lösning som provats i Danmark och som där gett många med funktionsnedsättning arbete.

Dela på Facebook eller Twitter: Dela på facebook dela på twitter dela med e-post

Sidor