Nyheter

Han bestämmer hur filmen ska låta

En man som sitter framför skärmar och högtalare.

Bakom allt som låter i en film finns ett intensivt jobb med att hitta rätt ljud. Läns- och Riksnytt mötte mannen som gjort ljudet till bland annat ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”.

Reporter och fotograf: Caroline Gollungberg

2015-09-02

Ungdomspanelen

Vår ungdomspanel är tillbaka och diskuterar fördomar, diskriminering och nya regler för högskoleprovet.

2015-09-01

”Hur störd får man vara i ert varumärke?”

-Är ni beredda att låta någon med lätt utvecklingsstörning representera ert företag? Den frågan har 600 företag fått svara på. Undersökningen ”Hur störd får man vara i ert varumärke?” visar att både kunder och företag är positiva till personer med utvecklingsstörning som synliga representanter för företaget. Men företagen tar inte steget att anställa.

2015-08-31

Otillgängliga skolgårdar

En pojke står med vit käpp och ryggsäck på en skolgård.

Årets skolstart kan innebära problem för barn med synnedsättning då många av landets skolgårdar inte är tillgängliga.

2015-08-26

Satsningar i regeringens budget

700 miljoner extra satsas på arbetsmarknadsstöd för personer med funktionsnedsättning.

2015-08-26

Nya tunnelbanelinjer

Beskuren bild av framtidens tunnelbanekarta. Den nya linjen från Kungsträdgården till Nacka Forum och Gullmarsplan är utmärkt i ljusblått.

Nu är det klart hur tunnelbanan ska byggas ut. Den blå linjen kommer att förlängas både i norr och i söder och en ny linje byggs från Odenplan till Solna.

2015-08-20

Kritik mot stängda t-banenedgångar

Tunnelbanespärrar med röd symbol, som betyder ingen inpassering.

Sedan i måndags har 16 tunnelbanenedgångar fått begränsade öppettider. Det gäller bland annat nedgången nära det hus i Farsta där många med synnedsättning bor.

2015-08-19

Dessa nedgångar har fått ändrade öppettider

2015-08-19

Staden ser över LSS

Pia Enhage har en ljus blus och rödbrunt hår.

Stockholms stad ska se över flexibiliteten gällande ledsagning. Det efter analyser av den sammanställning av beviljandet och användandet av ledsagar timmar som görs varje år.

Siffrorna över hur rätten till ledsagning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SOL visar på att färre personer med synnedsättning i dag har rätt till ledsagning enligt LSS.

2015-07-10

Vi testar uteträning

2015-07-10

Sidor