Nyheter

Redaktionen tipsar

Vad händer i sommar och i Läns- och Riksnytt i höst?

2014-07-10

Kampen för ledsagning är över

Per Karlström har blå uppknäppt skjorta och är omgiven av grönska.

Per Karlström vann i förvaltningsrätten och nu väljer kommunen att inte överklaga.

2014-07-02

Telegram: Låga diskrimineringsersättningar

Agneta Broberg har kort brunt hår.

På bilden diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

2014-07-02

Telegram: Landstingspolitiker om ny diskrimineringslag

2014-07-02

Telegram: Dålig tillgänglighet hos statliga myndigheter

2014-07-02

Lagen gav effekt i Norge

Norges flagga.

I Norge klassas otillgänglighet som diskriminering sedan fem år tillbaka. Hur har lagen påverkat det norska samhället?

2014-07-02

Insändaravdelningen

Barbro Lindell har en blommig tröja.

Denna vecka med synpunkter på nya diskrimineringslagen och ett miniporträtt av en skolkamrat. På bilden Barbro Lindell.

2014-07-02

Möte med arabisktalande

Man med mörkt skägg och glasögon.

SRF-distriktet försöker nå fler synnedsatta med utländsk bakgrund. På bilden Hussein Khorshid, ordförande för arabisktalandes branschförening i SRF.

2014-07-02

Mötet

Affisch, kvinna med fiol i blå klänning omgiven av grönska.

Här hör du andra delen av vår intervju med musikern Ida Meidell Blylod.

2014-07-02

Ny diskrimineringslag är klubbad

Bild på knappar. En grön för ja, en röd för nej och en gul för avstår.

Nu är den antagen, lagen som klassar otillgänglighet som diskriminering.

2014-06-25

Sidor