Nyheter

Ledsagning mellan land och sjö

Kvinna framför skärgårdsbåt.

Här en god nyhet för dig som har saknat möjlighet till ledsagning mellan land- och sjötrafik. Det är efter krav från EU som Landstinget från och med den 1 juni inför ledsagning till och från de mest trafikerade kajerna, som exempelvis Strömkajen, Nybroplan och Stavsnäs.

2016-05-27

Framtidens färdtjänst

Hamaddah Mansour

Nu har tjänstemännen på trafikförvaltningen presenterat sin utresning om framtidens färdtjänst. I höst tar politikerna i landstinget ställning till förslaget. Det stora utropstecknet i tjänstemannaförslaget är att alla färdtjänstresenärer föreslås få 500 fritidsresor, en kraftig ökning jämfört med idag. Hamaddah Mansour, ombudsman på SRF-distriktet saknar ett rättighetsperspektiv i förslaget.

2016-05-27

Nya insikter

Skjuksköterskor provar stora glasögon som ger illusion av synnedsättning.

Sjuksköterskor vid Sankt Eriks Ögonsjukhus fick förra veckan utbildning i att bemöta personer med synnedsättning.

2016-05-27

Inför Paralympics

Paralympics logga, en abstrakt form i rött, orange ocg gult.

Inför Paralympics i september möter vi Nicolina Pernheim som hoppas på medalj i Judo.

2016-05-27

Få nyanlända får rätt stöd

Julio Fuentes

Endast ett par procent av nyanlända flyktingar har en registrerad funktionsnedsättning. Siffran hade varit mycket högre om svenska myndigheter varit bättre på att upptäcka människor som är i behov av extra stöd. Julio Fuentes är projektledare vid Sios, paraplyorganisationen för svenska invandrarföreningar.

2016-05-18

Jings resa

Jing Wu är professionell flöjtist, har deltagit i Paralympics och gjort en omfattande kulturresa från Kina till Sverige via USA. På bilden ser vi Jing Wu tillsammans med hennes lärare Jan Bengtson.

2016-05-18

Facebook syntolkar

Facebooks inloggningssida

Nu tar Facebook artificiell intelligens till hjälp för att syntolka bilder.

2016-05-18

Vinnare utsedd

Årtalstävlingen är avslutad. Vi ringer upp tävlingsvinnaren och presenterar det rätta svaret.

2016-05-18

En kamp som sliter

Kvinna med kort vitt hår och man med gråvitt skägg och kort tunnt hår.

Sven Aivert berättar om sin mångåriga kamp för ett fullvärdigt liv. Bristen på stöd sliter hårt på relationen till hustrun.

2016-05-11

Svårt för synskadade att läsa journaler på nätet

Smal man i trettioårsåldern, välklädd med kort blont hår.

I höst blir det möjligt för patienter att läsa sin sjukjournal i datorn eller telefonen, men personer med synnedsättning får vänta längre på denna möjlighet, säger landstingsrådet Daniel Forslund.

2016-05-11

Sidor