Telegram

Bild på SLs blå plast och det nya gröna SL kortet som en hand håller i. Ljusare blå bakgrund.

Bl.a. om ensamåkning i färdtjänsten, det nya gröna SL-kortet och socialstyrelsen nya uppdrag angående ledsagning för personer med synnedsättning.


Lyssna på inslaget: Telegram