Haveri i färdtjänstbokningen

Färdtjänstloggan. På en vit bakgrund står det ”Färdtjänsten" med blå bokstäver i en cirkel, i mitten ett rött F.

När Färdtjänsten skulle byta it-system fungerade det inte att beställa resor annat än att sitta i otroligt långa telefonköer. Många resenärer var upprörda för att de inte kunde göra sina resor men framförallt fick de inte information om vad som hänt. SRF Stockholm Gotland är kritiska till genomförandet men hoppas det ska leda till bättre dialog säger Christoffer Örnevik, intressepolitisk ombudsman på distriktet.


Lyssna på inslaget: Haveri i färdtjänstbokningen