Hjälpmedel för barn försvinner

Två händer håller i en svart kulram med oranga kulor.

Hälso och sjukvårdsförvaltningen HSF har beslutat att några hjälpmedel för barn som inte förskrivs så ofta ska tas bort. Det här är nödvändiga redskap i barns lärande och utveckling anser SRF Stockholm Gotland. Att få tillgång till hjälpmedel ska inte vara en klassfråga anser de.


Lyssna på inslaget: Hjälpmedel för barn försvinner