Telegram

en bild från en datorskärm, text på vit botten. Namninsamling för synskadades rätt till färdtjänst.

Om att regeringen föreslår höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen, om SL:s biljettpriser och nya kort samt SRF:s digitala namninsamling för synskadades rätt till färdtjänst.


Lyssna på inslaget: Telegram