Telegram

Hand med blå plasthandske sticker en spruta i en arm

Om transportstyrelsens förslag till regeringen om ändrade regler för elsparkcyklar, om regionens vaccineringar, om motion på recept i covidtider, och så en varning om vaccinationsbedrägerier.


Lyssna på inslaget: Telegram