Talböcker på orginalspråk

Böcker på olika språk på ett bord.

Att läsa utländska talböcker på originalspråk går i teorin utmärkt. I praktiken kan det dock vara lite svårt. Men den som har önskemål om en bok, ska inte dra sig för att fråga efter den, säger Cecilia Broberg, chef vid enheten för Användarstöd vid MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.


Lyssna på inslaget: Talböcker på orginalspråk