Bristande tillgänglighet i Kulturhuset

Foto kulturhuset, stor glasfasad på Sergels torg

Kulturhuset har renoverats om och blivit vackrare och säkrare. Tanken är att det ska gå i arkitekt Peter Celsings anda. Men har Kulturhuset, som kallar sig ”vårt gemensamma vardagsrum” blivit mer tillgängligt? Läns- och Riksnytt har undersökt saken.


Lyssna på inslaget: Bristande tillgänglighet i Kulturhuset