Telegram

tukos teckning med kvinna som klipper i en dna modell, ett stort svart X i bakgrunden

Om den Nobelprisbelönade Gensaxen. Om MFDs nya regeringsuppdrag - konsekvenser som coronapandemin har inneburit för barn och unga med funktionsnedsättning. Om en kartläggning om sexuell hälsa. Och nyhet om synlinjen och ett tillgänglighetspris. Illustration: Johan Jarnestad


Lyssna på inslaget: Telegram