Telegram

Närbild rödlätt kortklippt leende man i rosa skjorta.

En ny studie visar att Vitamin B₃ kan förbättra synen hos glaukompatienter. Synskadade får rätt att handla vid ledsagning. Det blir dyrare att utebli från ett bokat vårdbesök och det bullerstörningar på Slussens tunnelbanestation.


Lyssna på inslaget: Telegram