Minnen från Majorsgatan i Stockholm

Svartvitt foto, Majorsgatan i Stockholm 1900-talets början, tom gata ensam man

Under första halvan av 1900-talet fanns en samlingspunkt för personer med synnedsättning på Östermalm, med verkstäder, lägenheter, föreningsliv, bibliotek och tryckeri. Vi hör den världen beskrivas av någon som var med.


Lyssna på inslaget: Minnen från Majorsgatan i Stockholm