Finns film

Man framför biograf.

Finn Hellman har gjort en film om hur personer med synnedsättning skildras på film. Han sätter ljuset på den allra vanligaste klichén genom att upprepa exempel ur olika filmer. Foto: Angelica Vass.


Lyssna på inslaget: Finns film