Nytt landstingsråd med ansvar för funktionshinderfrågor

Ella Bohlin har halvlångt brunt hår

Att inrätta äldrevårdscentraler och att upphandla, alltså privatisera, Syncentralen. Det är två frågor som Ella Bohlin (KD) kommer att driva som nytt landstingsråd. Hon får ansvar för barn- och äldrefrågor samt för frågor kring personer med funktionsnedsättning, framför allt kring hjälpmedel och syncentral.


Lyssna på inslaget: Nytt landstingsråd med ansvar för funktionshinderfrågor