Biståndsprojektet i Sarajevo gör skillnad

Fyra personer från Sarajevoprojektet poserar utanför SRF Stockholms och Gotlands läns kansli.

SRF-distriktets biståndsprojekt i Sarajevo bidrar till att ge människor jobb och går nu in i en ny fas av aktivt påverkansarbete gentemot myndigheter. Det berättade den delegation från Sarajevo som besökte Stockholm i veckan.

Amna Alisbahitch har varit medlem i Synskadades länsförbund i Sarajevo i 25 år och var ordförande mellan 2006 och 2011. Hon är nu aktiv i det biståndsprojekt som SRF-distriktet driver i Sarajevo sedan slutet av 90-talet.

- Ungefär 15 års samarbete med SRF har resulterat i många viktiga förändringar för personer med synnedsättning i Sarajevo, men också över hela Bosnien- Herzegovina, säger hon.

Biståndsprojektet var från början inriktat på återuppbyggnad men har senare kommit att handla om utbildning i framför allt engelska och datorkunskap. Det lönebidragssystem som införts i Bosnien ger vissa möjligheter till jobb för personer med synskada.

- Kunskapen som det här projektet ger i datorkunskap och engelska är kunskaper som människor behöver för att få dessa jobb, säger Amna Alisbahitch, och tillägger:

- Fler och fler människor får en anställning. Processen är inte enkel, men positiva förändringar håller på att ske.

De senaste två åren har biståndsprojektet alltmer handlat om intressepolitiskt påverkansarbete. Kurser har hållits i hur man påverkar, driver kampanjer och projekt, och samlar in pengar.

- Viktigt är också att dokumentera det organisationen lärt sig, så att kunskapen inte går förlorad och går att sprida till andra synskadeorganisationer i Bosnien, säger Amna Alisbahitch.

Det stora målet för Synskadades länsförbund i Sarajevo just nu är att påverka myndigheterna och påminna om att Bosnien har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Reporter: Johan Rosengren


Lyssna på inslaget: Biståndsprojektet i Sarajevo gör skillnad