Telegram: Dålig tillgänglighet hos statliga myndigheter