Framtidens färdtjänst

Hamaddah Mansour

Nu har tjänstemännen på trafikförvaltningen presenterat sin utresning om framtidens färdtjänst. I höst tar politikerna i landstinget ställning till förslaget. Det stora utropstecknet i tjänstemannaförslaget är att alla färdtjänstresenärer föreslås få 500 fritidsresor, en kraftig ökning jämfört med idag. Hamaddah Mansour, ombudsman på SRF-distriktet saknar ett rättighetsperspektiv i förslaget.


Lyssna på inslaget: Framtidens färdtjänst