Få nyanlända får rätt stöd

Julio Fuentes

Endast ett par procent av nyanlända flyktingar har en registrerad funktionsnedsättning. Siffran hade varit mycket högre om svenska myndigheter varit bättre på att upptäcka människor som är i behov av extra stöd. Julio Fuentes är projektledare vid Sios, paraplyorganisationen för svenska invandrarföreningar.


Lyssna på inslaget: Få nyanlända får rätt stöd