Naturhistoriskas satsning på ny teknik inte tillgänglig för personer med synnedsättning

Fosil av  ammoniter, ett slags bläckfisk. Deras skal varierade mycket i form.

Naturhistoriska Riksmuseet ersätter mer och mer gammaldags analoga montertexter med digitala pektavlor, där det finns möjlighet att fördjupa sig på olika nivåer.
Där berättas om planetens utvecklingshistoria, kontinenternas rörelser, våldsamma meteoritnedslag, och dramatiska klimatväxlingar som skapat förutsättningar för olika former av liv på jorden. Men även om man satsat hårt på nya informationssätt så är det en bit kvar för att en synskadad person på ett enkelt sätt skall kunna ta till sig utställningen.


Lyssna på inslaget: Naturhistoriskas satsning på ny teknik inte tillgänglig för personer med synnedsättning