Krav på höjda anslag

Demonstrationståg av ledarhundsförare

De statliga anslagen till ledarhundar har inte höjts sedan 2007.

På ledarhundens dag, den 29 maj, tågade ett tjugotal ledarhundsförare från Riksdagshuset till Rosenbad med kravet att fler ska få ledarhund. Det skulle man kunna prata om i flera timmar, säger Malin Jansson, när jag frågar vad ledarhunden betyder för henne:

– Inte att hitta, enbart, utan att kryssa mellan skyltar och människor eller gå på en hal perrong och hitta kanten. Nu hjälper han mig och då är jag pigg hela tiden, jag blir inte trött längre.

Att anslagen inte höjts sedan 2007 innebär allt färre nya ledarhundar och att kursverksamheten för förarna har skurits ned. 25 gamla förare väntar på nya hundar och drygt 20 personer väntar på sin första ledarhund.

– Jag hoppas att det betyder jättemycket att vi står här, säger demonstranten Siw Olsson.
Under manifestationen framfördes också en nyskriven sång.

– Sådana här manifestationer gör sällan skillnad på kort sikt men driver långsiktigt frågan åt ett bestämt håll, säger Lennart Axelsson (S), som sitter i Riksdagens socialutskott.

När demonstranterna nått Rosenbad möttes de av Catharina Bråkenhielm, också hon socialdemokrat i socialutskottet, som haft ett möte med representanter för ledarhundsförarna.

– Det är trögt, känner jag. Jag tar med mig frågan, men kunskapen är låg och det är en lågprioriterad fråga, säger hon.

– Hur mycket det ger vet vi inte, men det är bättre att vi visar oss än att inte säga något alls, säger Malin Jansson.

Reporter och fotograf: Johan Rosengren.


Lyssna på inslaget: Krav på höjda anslag