Senaste Nytt - mobilversion

Vi berättar om en träningsform som syns allt mer på gator och torg. Det handlar om att forcera olika hinder i stadsmiljön genom att hoppa, studsa – och springa uppför väggar.

Nu ska skollagen ändras så att de elever som behöver extra stöd ska få det tidigt. Men Cecilia Ekstrand, intressepolitisk handläggare på SRF, är inte helt nöjd med den nya garantin.

Den 4 juni öppnade den nya tunnelbaneéntren vid Slussen. Vi berättar hur den ser ut och testar tillgängligheten.

När nya bussterminalen vid Slussen planerades var ambitionsnivån hög när det gäller tillgänglighet, men sent i byggprocessen gjordes ändringar som gör det svårt för personer med synnedsättning att hitta rätt.

30 ton skulptur har transporterats från Barcelona till Djurgården inför Jaume Plensas utomhusutställning som invigs den 9 juni. Galleristen Sara Sandström Nilsson står framför en av de sju meter höga ansiktsskulpturerna på bilden.

När ett tjugotal personer med eller utan svenska som modersmål träffades och fikade flöt samtalen fritt om allt från nationaldagsfirande till samhällsfunktioner.

De som reser med färdtjänst ska själva få bestämma hur resorna fördelas över året. Det lovar färdtjänstutskottets ordförande Fredrik Wallén (KD).

Synskadade från Sarajevo är i Sverige för att lära mer om politiskt påverkansarbete. På bilden ser vi Safeta Kovacs-Barkovic, Amna Alisbahic och Fikret Zuko.

Möt Vehbia Peksin, som tog initiativet till SRF-distriktets samarbete med systerorganisationen i Sarajevo.

Det har inte blivit lättare att få jobb för den som har en funktionsnedsättning - trots högkonjunktur och brist på arbetskraft.

Sidor