Senaste Nytt - mobilversion

30 ton skulptur har transporterats från Barcelona till Djurgården inför Jaume Plensas utomhusutställning som invigs den 9 juni. Galleristen Sara Sandström Nilsson står framför en av de sju meter höga ansiktsskulpturerna på bilden.

När ett tjugotal personer med eller utan svenska som modersmål träffades och fikade flöt samtalen fritt om allt från nationaldagsfirande till samhällsfunktioner.

De som reser med färdtjänst ska själva få bestämma hur resorna fördelas över året. Det lovar färdtjänstutskottets ordförande Fredrik Wallén (KD).

Synskadade från Sarajevo är i Sverige för att lära mer om politiskt påverkansarbete. På bilden ser vi Safeta Kovacs-Barkovic, Amna Alisbahic och Fikret Zuko.

Möt Vehbia Peksin, som tog initiativet till SRF-distriktets samarbete med systerorganisationen i Sarajevo.

Det har inte blivit lättare att få jobb för den som har en funktionsnedsättning - trots högkonjunktur och brist på arbetskraft.

Möt Hjördis Lindström som kämpat länge för en få och behålla ett arbete.

Det visar en undersökning bland punktskriftsanvändare. Den visar också hur snabbt tjänster för personer med synnedsättning har digitaliserats.

Vi presenterar vinnaren i vår senaste tävling och bjuder på en ny tävling, där en av ledtrådarna är Moder Teresa. Foto: Túrelio.

Nu startar ett pilotprojekt med ledsagning från buss till buss. En efterfrågad tjänst som blir verklighet. Ditte Kahlström Jansson från Trafikförvaltningen berättar.

Sidor