Senaste Nytt - mobilversion

Om landets mest tillgängliga kommun och MTM:s pris Årets läsombud.

Nu drar SRF igång en kampanj för rättvis ledsagning. Och det är stora skillnader i hur kommunerna tolkar socialtjänstlagen. Utredaren Mikael Ståhl berättar.

Hör bland annat om en gammal goding och en modern klassiker - och om varför det är väl värt att pröva syntolkad tv.

Nästa vecka tar första kullen masterstudenter examen på en norsk utbildning i synpedagogik. Aniké Kadiri är en av en handfull studenter från Sverige på utbildningen, men ingen av dem tar examen i år.

För den som vill lära sig grunderna i syntolkning finns det en kurs att ta del av på nätet. Den är framtagen av Göteborgs Stad och tänkt för personal, men funkar lika bra för anhöriga och vänner.

Personer med funktionsnedsättning skulle inte beröras av Arbetsförmedlingens nedskärningar var överenskommelsen i regeringsunderlaget. När den framtida organisationen nu klarnar, så är svaret att verksamheten kring synnedsättning både påverkas och skyddas på samma gång berättar avdelningschefen Maria Kindahl.

Telegram. Federationen Lika Unika läggs som väntat ner vid årsskiftet.
En doktorsavhandling konstaterar att det inte är rättssäkert att överklaga Försäkringskassans beslut.

Träbåten Lucia, uppkallad efter de synskadades skyddshelgon, byggdes av tre vänner som inte lät sig begränsas av sina synförutsättningar. Janne Svensson, Pelle Karlsson och Sture Johansson har inspirerat andra med sin driftighet, och här kan du höra hur de gjorde.

Rulltrappor på pendeltågsstationen Stockholm City har stått still i snart ett år efter haveriet, och i sommar väntar extra belastning på stationen. Synskadades Riksförbund SRF inrättar en ny stödlinje för medlemmar, som bland annat ska medföra bättre juridisk hjälp.

Konstnärlige ledaren Albin Flinkas är ny chef för Parkteatern i år och han presenterar stolt den nyskrivna musikalen Elvira Madigan, som också kommer att syntolkas.

Sidor