Senaste Nytt - mobilversion

Den femte delen i vår serie handlar om att som synskadad försörja sig på musik och sång, något som varit vanligt sedan åtminstone femtonhundratalet.

Vi har kommit till den sjätte och sista delen av vår serie om synskadades historia och här får vi ett fascinerande levnadsöde om Charlotte Seuerling

Den specialanpassade SFI-kursen på Hagabergs folkhögskola läggs ner. Utbildningen har varit framgångsrik men nu är elevunderlaget för litet, säger biträdande rektor Sofia Holm - som ändå hoppas kunna erbjuda kursen i framtiden.

Det blir inga nedskärningar i färdtjänstverksamheten. Och ansökningsformulären ska förbättras. Det lovar färdtjänstnämndens ordförande Fredrik Wallén (KD) när han sammanfattar utmaningarna hittills under pandemin.

Nya lagar och regler från och med den 1 juli. Om lättnader av smittskyddsåtgärder, covidbevis vid resa, distansundervisning och tillgängliga appar.

Men knapp marginal blev Niklas Mattsson vald till ny förbundsordförande på kongressen. En av hans stora frågor är att minska det digitala utanförskapet, och han anser att SRF inte alltid har haft rätt fingertoppskänsla i mötet med politiker och tjänstemän. Som tidigare aktiv kristdemokrat vill han ändra på det.

Vi beskriver det nya punktskriftskonstverket och lyssnar på det tillhörande ljudverket. Här finns ett budskap som över 80 deltagare har bidragit med i ett "Skapa-loss"-projekt. Besökaren Pia-Lena Krischél delar med sig av sin upplevelse.

Den fjärde delen i vår serie om synskadades historia handlar om arbetsmarknad. Hör Gilda Stiby vid Synskadades museum berätta.

SFI kursen på Hagaberg, svenska för invandrare, är en utbildning som är anpassad inte bara för personer med synnedsättning utan även för personer med psykisk ohälsa. Här möts personer på flykt från olika länder med en sak gemensamt- att läras sig svenska.

Vision & Motion eller V & M, heter en ny app som skapats för att inspirera och underlätta för personer med synnedsättning att röra på sig. Vi provgår en parkrutt med Stefan Gahne från Parasport Stockholm.

Sidor