september 2015

Kamp för rättigheter
onsdag, september 2, 2015 - 11:21
Per Karlström har en vit tröja och tunnt, brunt hår.

Det har blivit svårare att få stöd beviljat enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Också möjligheten att få andra typer av stöd har minskat. Därför har nu Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län tagit det första steget till en rättighetsgrupp.

Per Karlström sitter i den rättighetsgrupp som SRF-distriktet tagit initiativ till och han har själv fått kämpa hårt för få tillbaka rätten till ledsagning.

Under september kommer Rättighetsgruppen att ansöka om pengar från allmänna arvsfonden som ska användas för att avlöna två heltidsanställda jurister. Man hoppas att från våren 2016 kunna erbjuda juridisk hjälp till medlemmar. Via en hemsida ska rättighetsgruppen också sprida information om hur man bäst ansöker om stöd och överklagar myndighetsbeslut.

Reporter och fotograf: Johan Rosengren.

Lyssna på inslaget: Kamp för rättigheter

Ungdomspanelen
tisdag, september 1, 2015 - 11:12

Vår ungdomspanel är tillbaka och diskuterar fördomar, diskriminering och nya regler för högskoleprovet.

Lyssna på inslaget: Ungdomspanelen

Sidor